تبدیل گواهینامه ایرانی به آلمانی | Umschreibung

پارسی زبانان عزیز! این مقاله بر پایه آخرین بازنگری در تاریخ 14 جولای 2019 و به استناد قوانین و مقررات آلمان و اطلاعات اداره حمل و نقل هامبورگ برای راهنمایی سریع و مطمئن شما تهیه شده و فاقد هرگونه اطلاعات شخصی و اظهار نظر افراد ناوارد و غیر مطلع می باشد.  اگر پیش نیازهای زیر…