بیستم ژوئن | روز جهانی پناهندگان و آوارگان

  بیستم ژوئن از سوی سازمان ملل به انسانهایی تقدیم شده است که جنگ، فقر، تعقیب، آزار و ترور و گاهی بی مهری ها و قهر طبیعت آنها را از خانه و کاشانه ی خود آواره کرده است. این روز همه ساله مراسمی به این مناسبت برگزار می‌شود. این روز از سوی مجمع سازمان ملل…