ملاقات دوستانه ی شهروندان پارسی زبان هامبورگ با شهردار

در روز شنبه 22 ژوئن 2019 جلسه ی پرسش و پاسخی به دعوت عضو ایرانی تبار مجلس هامبورگ جناب آقای دانیال ایلخانیپور در محل ساختمان حزب اس. پ. د. و با حضور شهردار محترم شهر هامبورگ جناب آقای دکتر چِنچِر برگزار شد. جلسه طبق قرار قبلی راس ساعت 16 و حضور بموقع و چشمگیر پارسی زبانان شروع شد و عملا سالن مملو از مدعوین بود.

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

در ابتدا میزبان این برنامه، جناب آقای دانیال ایلخانیپور به مدعوین صمیمانه خوش آمد گفت و همچنین از حضور شهردار شهر هامبورگ قدردانی نمود.

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

در ابتدای پرسش و پاسخ، نمایندگان سازمان های غیرانتفاعی سوالات خود را مطرح کردند. شهردار هامبورگ سوالات حضار را یادداشت و پاسخ دقیق و قابل قبولی ارائه نمودند. 

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، نمایندگانی از انجمن های فرهنگی و همچنین انجمن کلیمیان هامبورگ در این نشست حضور داشتند و سوالات و خواسته های خود را مطرح نموند.

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 در ادامه سوالی در خصوص افزایش یهودی ستیزی،  اسراییل ستیزی و نفرت پراکنی علیه مهاجرین و اقلیت های دینی و قومی مطرح شد که شهردار محترم هامبورگ با بیانی قاطع موضع خود را اینگونه بیان کردند:

برخورد خصمانه با حاخام اعظم هامبورگ یک حمله ی مجرمانه و یهودی ستیزانه است. حمله به شهروندان یهودی ما، حمله به تمامی ماست. ما یک جامعه ی باز و لیبرال هستیم که یهودی ستیزی و نژاد پرستی در آن هیچ جایی ندارد. در جوامعی که قانون حاکم است، می بایست همواره محکم در برابر حملاتی اینچنینی که از سر نفرت انجام می شوند ایستاد و همه ی ما می بایست همه روزه برای یک هم زیستی آزاد و صلح جویانه تلاش کنیم… بخصوص در آلمان …

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

همچنین حضور هنرمندان و چهره های فرهنگی شهر هامبورگ در این نشست بسیار چشمگیر بود. عضو موسس کانون هنرمندان هامبورگ جناب آقای فربد میرکریمی با کلماتی زیبا و سنجیده از حضور شهردار تشکر نموده و ایشان و جناب آقای ایلخانیپور را رسما برای حضور در اولین جشن بزرگ کانون هنرمندان هامبورگ دعوت نمودند.

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

و بخش جدایی ناپذیر هر برنامه،  عکسی به یادگار با آقای شهردار …

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

در پایان از نماینده محترم مجلس هامبورگ جناب آقای دانیال ایلخانیپور بابت برنامه ریزی این نشست بسیار پربار و تدارک پذیرایی در خور شان مدعوین، از شهردار محترم هامبورگ بابت حضور صمیمانه و لبخند همیشگی و از پارسی زبانان عزیز ساکن هامبورگ برای حضور سبزشان سپاسگزاری می نماید.

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

Copyright: © Armin Levy | 118

Copyright: © Armin Levy | 118

 

Leave a Reply

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.