دکتر رضا رحیمی متخصص جراحی عمومی

تلفن: 041913021

نشانی:

Werner-Von-Siemens-Strasse 22, 24568 Kaltenkirchen 

 

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *