دکتر افسانه بخشنده متخصص بیماری های خونی و سرطان شناسی

تلفن: 04027889140

نشانی:

Blankeneser Landstrasse 51, 22587 Hamburg

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *