تلاش کن زندگی ات را بسازی

 

Margot Friedländers

تلاش کن زندگی ات را بسازی

این کلماتی بود که مادر مارگوت فریدلندرز Margot Friedländers لحظاتی قبل از دیپورت شدن به دخترش گفت، و او هم چنین کرد.
امروز او یک بازمانده ی هولوکاست است، شاهدی معاصر و یک نویسنده.
در این عکس صدراعظم آلمان را در حال گفتگو با او در دفتر صدراعظم آلمان می بینید. 
مارگوت فریدلندرز سفیر برجسته ی انسانیت و شخصیتی چشمگیر با داستانی تکان دهنده است …
مارگوت فریدلندر متولد 5 نوامبر 1921 در برلین ( با نام مارگوت بندهایم Margot Bendheim ) یک آلمانی بازمانده ی هولوکاست بوده و عنوان شاهد زنده ی هولوکاست را یدک می کشد.
او بعنوان نویسنده ای توانمند برنده جوایز ادبی متعددی شده و در مورد زندگی ایشان فیلم هایی نیز ساخته شده است.