بیستم ژوئن | روز جهانی پناهندگان و آوارگان

Copyright: ABC News

 

بیستم ژوئن از سوی سازمان ملل به انسانهایی تقدیم شده است که جنگ، فقر، تعقیب، آزار و ترور و گاهی بی مهری ها و قهر طبیعت آنها را از خانه و کاشانه ی خود آواره کرده است.

این روز همه ساله مراسمی به این مناسبت برگزار می‌شود. این روز از سوی مجمع سازمان ملل متحد به میلیون‌ها انسان قربانی جنگ و آزار و تهدید تقدیم شده است که ناچار به ترک خانه و کاشانه ی خود شده اند . کشورهای بیشماری در سراسر جهان با برگزاری مراسمی همبستگی خود با این زخم خوردگان تقدیر نشان می‌دهند. 

خشونت و تجاوز، تعقیب و آزار و نقض حقوق بشر از عوامل مهم افزایش آمار آوارگانی در جهان است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان طی برآوردی اعلام می دارد که در هر دو ثانیه یک انسان از ‌کشور خود می‌گریزد؛ این یعنی قریب به پنجاه هزار نفر در روز از خانه و کاشانه ی خود آواره می شوند.

این است حکایت تلخ میلیون ها انسان بی پناه با امید شروعی دوباره و زندگی بهتر …

 

 
 

 

Leave a Reply

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.